Arendalsuka 2022: De unges mentale helse - hvordan skal vi nå nullvisjon for selvmord?

15.08.22 | Arrangement
alt=""
Photographer
Martin Zachrisson/norden.org
Altfor mange unge i Norden sliter med psykiske utfordringer. Det går ut over trivselen, kan føre til isolasjon, og til syvende og sist velger noen unge å ta sitt eget liv. Hvorfor kan det gå så galt, og hva kan vi gjøre med det?

Informasjon

Dates
15.08.2022
Time
16:00 - 17:00
Location

Nordens Telt
Arendalsuka
Norge

Type
Debattmøte

LIVE fra 15 august kl. 16:

Psykisk helse har i flere år før Covid19 vært et økende problem og pandemien har forsterket den uheldige utviklingen, som særlig rammet unge mennesker som allerede har det vanskelig.

I en undersøkelse fra FHI, viser det seg at det var økningen i konsultasjoner i primærhelsetjenester relatert til angst/depresjon, ADHD og søvnforstyrrelser under høsten 2020 og våren 2021. 

Psykisk helse blant utsatte barn og unge er et område Velferdsutvalget i Norden har prioritert allerede før COVID19. Utvalget fokuserer spesielt på de høye selvmordstallene i de nordiske landene, hvor 10 personer tar sitt eget liv hver dag. Bekymringen er at flere barn og unge vil bli drevet til selvmord på grunn av ensomhet og annen psykisk mistrivsel.

Med bakgrunn i det, så ble det vedtatt en nullvisjon for selvmord. Hvordan skal vi nå det, og hva kan vi gjøre allerede nå? 

Medvirkende:  

  • Tone Wilhelmsen Trøen, Leder Helse- og omsorgskomiteen, Høyre 
  • Anne Reneflot, Avdelingsdirektør for Psykisk helse og selvmord, FHI 
  • Bernt G. Apeland, Generalsekretær, Røde Kors 
  • Adrian Pracon, Politisk rådgiver, Mental Helse
  • Kaja Katinka Østereng, medisinstudent, UiO

 

Moderator: André H. Jamholt, Nordisk Ministerråd 

Arrangør: Nordisk Ministerråd