Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Asunnon verotus Suomessa

Boligskatt i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Informasjon for funksjonshemmede i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Ajokortti Suomessa

Førerkort i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostøtte i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.