Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Barn leker med lego

Dagtilbud i Finland

Omaisen kuolema Suomessa

Pårørendes død i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Reise med hund eller katt til Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostøtte i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Å søke opptak til videregående opplæring i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.