Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Ajokortti Suomessa

Førerkort i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personnummer i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Huskeliste når du flytter til Finland

Ikäihmisille Suomessa

Eldre i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Kjøretøy i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostøtte i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.