Bolig

Her finner du informasjon om å finne bolig og bostøtte.

Kansalaisuus Suomessa

Finsk statsborgerskap

Henkilötunnus Suomessa

Personnummer i Finland

Asuminen Suomessa

Bolig i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentboliger i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Melding av flytting og folkeregistrering i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Bostøtte i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.