Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Työnhaku ulkomailla

Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Toimeentulotuki Suomessa

Sosialhjelp i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsløshetsforsikringsperioder fra Finland

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk uføretrygd

Suomen vanhuuseläke

Finsk alderspensjon

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.