Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Finske trygdeytelser

Hvis du er fast bosatt i Finland, har du som regel rett til ulike ytelser. I visse tilfeller kan du også ha rett til trygdeytelser på grunnlag av arbeid.

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rett til helsetjenester i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk uføretrygd

Suomen vanhuuseläke

Finsk alderspensjon

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensjonssystemet

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendmottakere i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.