Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Toimeentulotuki Suomessa

Sosialhjelp i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk uføretrygd

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensjonssystemet

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiater i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.