Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Finske trygdeytelser

Hvis du er fast bosatt i Finland, har du som regel rett til ulike ytelser. I visse tilfeller kan du også ha rett til trygdeytelser på grunnlag av arbeid.

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske dagpenger ved arbeidsledighet

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn

Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Arbeidsledighetskasser og fagforeninger i Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.