Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Finske trygdeytelser

Hvis du er fast bosatt i Finland, har du som regel rett til ulike ytelser. I visse tilfeller kan du også ha rett til trygdeytelser på grunnlag av arbeid.

Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Työnhaku ulkomailla

Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Toimeentulotuki Suomessa

Sosialhjelp i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsledighetsforsikringsperioder fra Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbeide i Finland og et annet land samtidig

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.