Helligdager i Finland

Finsk flag
Photographer
Søren Sigfusson/norden.org
På denne siden finner du informasjon om hvilke dager som er helligdager, flaggdager eller andre høytidsdager i Finland.

Helligdager er som regel fridager for lønnsmottakere. Du bør imidlertid være oppmerksom på at fridagene fastsettes i henhold til tariffavtale. Hvis en helligdag faller på en hverdag, må du undersøke i tariffavtalen din om det er en fridag med lønn. Den eneste lovfestede fridagen er selvstendighetsdagen.

I Finland hindrer ikke loven butikker som driver detaljhandel, i å holde åpent også på høytidsdager.

Finske helligdager

 • 1. januar: nyttårsdag
 • 6. januar: trettendedagen
 • mars–april: påske. Skjærtorsdag, langfredag, første påskedag og andre påskedag. Første påskedag faller tidligst på 22. mars og senest på 25. april.
 • 1. mai: valborgsdag
 • april–juni: Kristi himmelfartsdag 40 dager etter første påskedag; alltid en torsdag, tidligst 30. april og senest 3. juni.
 • mai–juni: pinse. Første pinsedag kommer ti dager etter Kristi himmelfartsdag; tidligst 10. mai og senest 13. juni. 
 • juni: sankthansdag. Sankthansdagen er første lørdag etter 19. juni.
 • 4. november: allehelgensdag
 • 6. desember: Finlands selvstendighetsdag
 • 25. desember: første juledag
 • 26. desember: andre juledag

Finlands flaggdager

I Finland er det visse dager det flagges. Det finnes offisielle flaggdager og øvrige flaggdager. Det er sju offisielle flaggdager og femten øvrige flaggdager. I tillegg er også valgdager og dagene da republikkens president tiltrer, offisielle flaggdager.

Offisielle og øvrige flaggdager finner du på Inrikesministeriets hjemmeside.

Samene har sine egne årlige flaggdager. Det er tolv av dem, og de markeres med samenes eget flagg.

Andre høytidsdager i Finland

 • 6. februar: samenes nasjonaldag
 • 14. februar: valentinsdagen
 • sju uker før påske: fastelavn
 • 8. mars: den internasjonale kvinnedagen
 • 23. mars: Nordens dag
 • 8. april: romfolkets dag
 • 9. juni: Ålands selvstyredag
 • juni: sankthansaften Santkhansaften feires dagen før sankthansdagen.
 • 27. juli: sjusoverdagen
 • 24. desember: julaften

Helligdager i andre nordiske land

På de følgende sidene finner du informasjon om helligdager som feires i andre nordiske land.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.