Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personnummer i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Huskeliste for den som skal flytte til Finland

Tullisäännöt Suomessa

Tollregler i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Kjøretøy i Finland

Asuminen Suomessa

Bolig i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.