Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personnummer i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Finland

Muutto Suomesta ulkomaille

Flytte fra Finland til utlandet

Tullisäännöt Suomessa

Tollregler i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Reise med hund eller katt til Finland

Ajoneuvo Suomessa

Kjøretøy i Finland

Asuminen Suomessa

Bolig i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.