Flytte

Her finner du informasjon om å flytte mellom de nordiske landene.

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Henkilötunnus Suomessa

Personnummer i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Finland

Ikäihmisille Suomessa

Eldre i Finland

Muutto Suomesta ulkomaille

Flytte fra Finland til utlandet

Tullisäännöt Suomessa

Tollregler i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Reise med hund eller katt til Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.