Jobbsøking

Her finner du informasjon om å søke jobb og dagpenger ved arbeidsledighet.

Työnhaku ulkomailla

Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Toimeentulotuki Suomessa

Sosialhjelp i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overføring av arbeidsledighetsforsikringsperioder fra Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske dagpenger ved arbeidsledighet

Työnhaku Suomessa

Å søke jobb i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Arbeidsledighetskasser og fagforeninger i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.