Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Eläkkeiden verotus

Skatt på pensjon i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk uføretrygd

Suomen vanhuuseläke

Finsk alderspensjon

Ikäihmisille Suomessa

Eldre i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Ytelser til etterlatte i Finland

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensjonssystemet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.