Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk uføretrygd

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensjonssystemet

Ikäihmisille Suomessa

Eldre i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet

Ytelser til etterlatte i Finland

Suomen vanhuuseläke

Finsk alderspensjon

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.