Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du jobber i Finland, men bor i et annet nordisk land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Skatt for grensearbeidere i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Eläkkeiden verotus

Skatt på pensjon i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Boligskatt i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt for studenter i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og skattemelding i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.