Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Skatt når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt for studenter i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter og studentorganisasjoner i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Boligskatt i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Skatt for grensearbeidere i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.