Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Å søke opptak til videregående opplæring i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentboliger i Finland

Opintotuki Suomessa

Studiestøtte i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa

Videregående opplæring i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Studier i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.