Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentboliger i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Huskeliste for den som reiser til Finland for å studere

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Å søke opptak til videregående opplæring i Finland

Lukio ja ammatillinen koulutus Suomessa

Videregående opplæring i Finland

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter og studentorganisasjoner i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sykdom i studietiden i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.