Videregående utdanning

Her finner du informasjon om videregående utdanninger og hvordan du kan søke opptak.

Opiskelijan verotus Suomessa

Skatt for studenter i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa

Å søke opptak til videregående opplæring i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Huskeliste for den som reiser til Finland for å studere

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter og studentorganisasjoner i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sykdom i studietiden i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentboliger i Finland

Opintotuki Suomessa

Studiestøtte i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.