Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Finland

Muutto Suomesta ulkomaille

Flytte fra Finland til utlandet

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.