Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rett til helsetjenester i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.