Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Huskeliste for den som skal flytte til Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syke i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa

Melding av flytting og folkeregistrering i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.