Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syke i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Arbeidspraksis og frivillig arbeid i Finland

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og skattemelding i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.