Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og skattemelding i Finland

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.