Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Lähetetyt työntekijät

Utsendte arbeidstakere fra Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og skattemelding i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Huskeliste for den som skal flytte til Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syke i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Kjøretøy i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.