Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Arbeidstakeres rettigheter og plikter i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Når skal man betale skatt til Finland?

Kielikurssit Suomessa

Språkkurs i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Kjøp av varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Rett til helsetjenester i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.