Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Studerende på bibliotek

Nordiske utdanningsavtaler og -programmer

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiater i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Å søke høyere utdanning i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademisk godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentboliger i Finland

Opintotuki Suomessa

Studiestøtte i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.