Høyere utdanning

Her finner du informasjon om høyere utdanning og hvordan du kan søke opptak.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Rett til opphold og arbeid i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendmottakere i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Huskeliste for den som reiser til Finland for å studere

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studentrabatter og studentorganisasjoner i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Å søke høyere utdanning i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sykdom i studietiden i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studentboliger i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.