Personnummer på Færøyene (p-tall)

Personnummer  på Færøerne (P-tal)
Her kan du lese om hvordan du kan få personnummer, som på Færøyene kalles et p-tall.

Skal du jobbe på Færøyene mer enn 180 dager, må du ha personnummer, også kalt p-tall.  

For å få et p-tall må du henvende deg til kommunen du bor i. 

Seks av kommunene kan registrere ditt p-tall direkte hos folkeregisteret. Det er Tórshavnar kommuna, Klaksvíkar kommuna, Runavíkar kommuna, Eystur kommuna, Sjóvar kommuna og Sundakommuna.

Bosetter du deg i en annen kommune enn de nevnte, må du også henvende deg direkte til kommunen, der du må fylle ut en blankett som kommunen videresender til folkeregisteret (landsfólkayvirlitið) for at du skal få et p-tall.

Hvis du har vært bosatt på Færøyene tidligere og etter at man innførte p-tallsystemet i 1982, har du allerede et p-tall. Dette blir aktivert når du melder flytting til kommunen.

Skal du jobbe på Færøyene i mindre enn 180 dager og velger å ikke melde flytting, må du ha et såkalt pseudo p-tall, altså et midlertidig p-tall. Dette pseudo-tallet må du be arbeidsgiveren din om. Arbeidsgiveren kontakter så skattevesenet for å få et pseudo-p-tall.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.