Elektronisk legitimasjon i Finland

People using phones
Photographer
Camilo Jimenez/Unsplash
Her finner du informasjon om elektronisk legitimasjon i Finland.

Med elektronisk legitimasjon kan du bekrefte din identitet når du bruker digitale tjenester, for eksempel hos FPA og Skatteförvaltningen, og når du betaler for kjøp på nettet. I Finland kan privatpersoner bruke bankkoder, medborgersertifikat eller mobilsertifikat som elektronisk legitimasjon (e-ID). Utenlandske statsborgere kan bruke eIDAS-tilknyttede identifiseringsverktøy eller identifiseringstjenesten Finnish Authenticator på noen finske nettjenester.

Finske identifiseringsverktøy

I Finland kan privatpersoner bruke bankkoder, medborgersertifikat eller mobilsertifikat som elektronisk legitimasjon. Under kan du finne ut om du kan få et finsk elektronisk identifiseringsverktøy.

Bankkoder

Kriteriene for å få nettbankkoder avhenger av banken din. Det er strenge krav for å tildele nettbankkoder enn for å få åpnet en bankkonto, ettersom banken har lovpålagt ansvar for å verifisere kundens identitet. Les mer på FINEs sider.

Du kan lese mer om banktjenester på siden Bankkonto i Finland

Medborgersertifikat

Medborgersertifikat (medborgarcertifikat) inngår i identitetskortet som utstedes av politiet. Det er et sertifikat på chipen på identitetskortet. Med medborgersertifikatet kan du identifisere deg på myndighetenes elektroniske tjenester eller skrive en elektronisk signatur. Medborgersertifikatet på ID-kortet må aktiveres før du kan bruke det til digitale tjenester. Hvis du ikke vil bruke ID-kortet på den måten, er du ikke nødt til å aktivere medborgersertifikatet.

Medborgersertifikat kan du bare få hvis du er finsk statsborger, eller du hvis du er utlending og har hjemkommune Finland i henhold til loven om hjemkommune, er registrert i befolkningsdatasystemet og har fått din identitet bekreftet på pålitelig måte.

Les mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas nettsider.

Mobil ID

Finske mobiloperatører tilbyr mulighet for identifisering med mobilsertifikat. Dette fungerer på alle mobiltelefoner, men for sterk autentisering trenger du et mobilsertifikat som aktiveres på SIM-kortet på mobilen og som fungerer som din elektroniske identitet.

For å få mobilsertifikat må din identitet kunne bekreftes på pålitelig måte. Du må også ha finsk personnummer og et SIM-kort som støtter mobilsertifikat.

Hvis du vil aktivere mobilsertifikatet på SIM-kortet ditt, tar du kontakt med din finske mobiloperatør. Mer informasjon får du av mobiloperatøren din. Les mer på Suomi.fi og Mobillivarmenne.fi.

Elektronisk legitimasjon for utlendinger i Finland

Utenlandske statsborgere kan identifisere seg digitalt med eIDAS-tilknyttede identifiseringsverktøy eller identifiseringstjenesten Finnish Authenticator.

eIDAS-identifiseringsverktøy

Ifølge eIDAS-forordningen må leverandører av digitale tjenester innenfor offentlig forvaltning i EU-land anerkjenne elektronisk legitimasjon fra alle andre EU-land. Med andre ord kan du identifisere deg digitalt i finsk offentlig forvaltnings digitale tjenester hvis du har et identifiseringsverktøy som er godkjent i et annet EU-land.

På siden Suomi.fi finner du en liste over landene som har identifiseringsverktøy som kan brukes i Finland. Les mer om eIDAS-identifiseringsverktøy på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas nettsider.

Identifiseringstjenesten Finnish Authenticator

Finnish Authenticator er en identifiseringstjeneste for utenlandske statsborgere i Finland. Den gjør det mulig å identifisere seg på tjenester innenfor finsk offentlig forvaltning. Tjenesten er på engelsk. Finnish Authenticator er en app som lastes ned på mobiltelefon, og den kan bare brukes på tjenester der den er akseptert som identifiseringsmetode.

Tjenesten er beregnet på personer som ikke har finsk personnummer og som er minst 18 år gamle. Med denne tjenesten kan du identifisere deg og bruke finske digitale tjenester. Finnish Authenticator gjør det lettere å bruke digitale tjenester hvis du ikke har finsk personnummer og ikke har mulighet for å gjøre ærender med fysisk frammøte. Tjenesten kan også brukes av organisasjoner og bedrifter.

Hvis du trenger hjelp med å ta i bruk Finnish Authenticator, kan du kontakte Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Les mer om Finnish Authenticator-tjenesten på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas nettsider.

Elektronisk legitimasjon i andre nordiske land

På sidene under finner du informasjon om elektronisk legitimasjon i andre nordiske land.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.