Undervisning i islandsk på Island

Íslenskukennsla á Íslandi
I denne teksten finnes opplysninger for deg som vil lære islandsk på Island.

Undervisnings- og kulturdepartementet gir støtte til skoler og kursholdere slik at de kan tilby undervisning i islandsk for utlendinger. Det fører til at kursavgiftene oftest er lavere enn for kurs av lignende type. I tillegg yter noen fagforeninger støtte til islandskstudier.

Det er flere muligheter for dem som ønsker å lære islandsk på Island, både for nybegynnere og viderekomne. De fleste tilbudene finnes i hovedstadsområdet, men i tillegg blir det undervist i islandsk for utlendinger mange steder i distriktene. Dessuten kan man finne islandskkurs på nettet, for eksempel på sidene til:
 

Det er mange instanser som har med islandskundervisningen å gjøre, blant annet språkskoler, fagforeninger, opplærings- og etterutdanningssentre og til og med flere arbeidsplasser. På hjemmesidene til Multikulturelt informasjonssenter (Fjölmenningasetur) finner du en oversikt over mange av dem som tilbyr kurs.

Islandskundervisning på universitetsnivå

Noen steder blir det undervist i islandsk for utlendinger på universitetsnivå, blant annet ved Islands Universitet (Háskóli Íslands). Der kan man studere islandsk for utlendinger på bachelornivå. Andre universitet tilbyr ofte kortere undervisningsløp eller kurs for utvekslings- og andre utenlandske studenter.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.