Akkrediteringen til Nordisk råds temasesjon er åpen

22.02.17 | Nyhet
 Press/media
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Hva betyr utviklingen i USA for Norden? Det spørsmålet debatteres når Nordisk råd samles til møter og temasesjon i Stockholm 3.–4. april. I debatten deltar blant andre Norges EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Akkrediteringen for journalister er åpen.

Nordisk råds møter og temasesjon innledes mandag 3. april i Sveriges riksdag med blant annet partigruppemøter, utvalgsmøter og presidiemøte.

Dagen etter, tirsdag 4. april, samles rådets medlemmer til temasesjon og temadebatt om det aktuelle temaet Norden og USA – nye forutsetninger. Temadebatten finner sted i Förstakammarsalen kl. 10-11.30 og er åpen for medier.

Debatten foregår på skandinavisk, finsk og islandsk. Den strømmes også på nettet på skandinavisk.

  • Her er strømmingen fra temasesjonen (riksdagen.se)

Etter debatten kl 11.30 er Margot Wallström tilgjengelig for pressen for en kort kommentar utenfor Förstakammarsalen. Også de to andre nordiske samarbeidsministrene som deltar i debatten, Norges Frank Bakke-Jensen og Ålands Nina Fellman, er tilgjengelige for pressen.

Etter formiddagens sesjon, cirka kl. 12.05, holdes det en pressekonferanse i Förstakammarsalen. Der deltar Nordisk råds president, visepresident og lederne for partigruppene.

På tirsdag ettermiddag fortsetter sesjonen i Förstakammarsalen kl. 13, blant annet med behandling av medlemsforslag, det vil si forslag som er levert inn av parlamentarikere i Nordisk råd. Sesjonen avsluttes kl. 15.

Akkreditering

Journalister som vil overvære temasesjonen, skal akkreditere seg senest 31. mars kl. 16 via følgende skjema:

Gyldig pressekort kreves for akkreditering. Det er mulig for journalister å få reisetilskudd.

All informasjon om temasesjonen oppdateres fortløpende her: