Løfter den unike tilliten frem i lyset

31.07.17 | Nyhet
Mennesker ved strand
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Tilliten vi har til hverandre i Norden er helt spesiell i verdenssammenheng. En ny rapport fra Nordisk ministerråd som viser betydningen av tillit for god samfunnsøkonomi, lite kriminalitet og lykke får i disse dager oppmerksomhet både i de nordiske landene og i europeisk sammenheng.

Rapporten har tittelen Tillit – det nordiske gullet, da tillit kanskje er den ressursen som har skapt størst verdier i våre samfunn her i nord.

Metallet gull finnes i små mengder over store deler av Norden. Det meste av gullet i fast fjell er så finfordelt at det er usynlig for det blotte øyet. Slik er det også med den nordiske tilliten. Til tross for at den gjennomsyrer samfunnet og måten vi lever på her i nord, har tillit sjelden vært et synlig tema i samfunnsdebatten frem til nå.

Tillit er valuta

EU Observer noterer at den nordiske tilliten gir konkurransefordeler til de nordiske landene i en digitalisert tidsalder. Den nordiske modellen har bidratt til å gi vår region en av de sterkeste økonomiene i verden. Vi har også - og kanskje enda viktigere – skapt en økonomi som har en særlig motstandskraft mot økonomiske krisetider og svingninger.

– Mange deler av verden forstår ikke at tillit er samfunnets mest verdfulle, og sårbare ressurs. De nordiske landene forstår at tillit er valuta, og at den valutaen kan gi enorm uttelling økonomisk, politisk og sosialt, sier Rachel Botsman, Australsk forsker og ekspert på delingsøkonomi ved  Oxford- universitetet  i England.

Tilliten er ingen selvfølge

Hele den nordiske modellen er bygget på en gjensidig tillitskontrakt mellom myndigheter og borgere. Det politiske samarbeidet i Norden har en transparens som er helt unik i verden, og som har bidratt til å skape tette bånd landene imellom. En slik transparens på regjeringsnivå er mulig fordi vi er den regionen i verden som har høyest nivå av sosial tillit.  Vi stoler ganske enkelt i større grad på hverandre enn det som er vanlig i andre deler av verden.

– Tillit er en gullgruve for de nordiske samfunn. Om vi ikke hadde sosial tillit på dette nivået, måtte vi hatt mye større kontroll og byråkrati i Norden enn det vi har i dag, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten til Sveriges Radio.