Menneskenære nordiske klimaløsninger på COP22 i Marrakech

07.10.16 | Nyhet
COP22 Banner
Fotograf
Norden.org
De nordiske landene har en felles paviljong under FNs klimaforhandlinger (COP22) i Marrakech 7.–18. november. En rekke spennende arrangementer under koordinering av Nordisk ministerråd presenterer det nordiske perspektivet med holistiske og menneskenære grønne løsninger.

Byer og byplanlegging er et tilbakevendende tema på COP22, også i den nordiske paviljongen. Blant annet vies en temadag til bærekraftig byplanlegging og bærekraftige, smarte byggeløsninger som tar hensyn til både mennesker, miljø og samfunnsøkonomiske realiteter.

På de nordiske temadagene finner vi også temaer som grønn vekst, energi, Arktis, vann og finansiering. Først ute blant temadagene er de unges dag, som arrangeres i samarbeid med klimakonvensjonen UNFCCC 7. november.

Programmet i den nordiske paviljongen er presentert på nettsiden norden.org/cop22, som også kommer til å by på direktesendinger fra paviljongen samt relevante publikasjoner, nyheter, interaktivt materiale og bilder fra COP22.

På Twitter samles de nordiske landene om emneknaggen #NNCS (New Nordic Climate Solutions) under COP22. Følg også Nordisk ministerråd på Facebook og Twitter @Nordic_Climate.

De nordiske landene er foregangsland når det gjelder bærekraftige klimaløsninger. Det nordiske markedet fungerer som et levende laboratorim der nye løsninger kan testes for mulig oppskalering. Det nordiske samarbeidet støtter opp om og forsterker effekten av tiltakene. Les mer om New Nordic Climate Solutions på norden.org/nncs.