Nei til felles nordisk personnummersystem, ja til felles elektronisk -ID

25.01.17 | Nyhet
Nummermaskine på bibliotek
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Under Nordisk råds møte i Oslo sa Utvalget for velferd i Norden nei til et felles nordisk personnummer. Hovedårsaken er at det finnes en enklere og mindre kostbar løsning på grensehinder; nemlig en felles elektronisk identitet. Her ligger nøkkelen til å åpne dører som frem til nå har vært stengte for borgerne når de har krysset grensene.

E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er tilstede.

Nordiske borgere er mobile. Vi studerer, arbeider og pendler i stadig større grad på tvers av nasjonale grenser, noe som ofte skaper byråkratisk utfordringer som resulterer i frustrasjon hos borgerne. Skal vi ha jobb, åpne bankkonto eller registrere adresse, må vi ha et personnummer i det landet vi kommer til. 

I følge Midtengruppen er tiden inne for at det nordiske samarbeidet går fra å være et rotete og papirløst forhold, til å bli et "ekteskap der samlivet foregår i ordnede former". Gruppen fremmet forslaget om ekteskap; eller mer presist «nordisk medborgerskap», under Nordisk råds sesjon i Reykjavik i 2015. Nordisk råds utvalg for velferd i Norden sendte forslaget ut på høring i landene i januar 2016.

Les medlemsforslaget her:

Ja til felles elektronisk ID

I dag besluttet utvalget at de ikke vil gå inn for et felles system for personnummer. Hovedårsaken er at det finnes en enklere og mindre kostbar løsning på problemene, nemlig en felles elektronisk ID og et bedre system for utveksling av det som går inn under nasjonale grunndata (eksempelvis folkeregisteret). 

E-identifikasjon benyttes allerede, blant annet som legitimasjon i form av  kodebrikken til banken og koder som gir adgang til offentlige tjenester. E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er tilstede.

Utvalget møtes neste gang i Stockholm i april, der de vil diskutere saken videre før et revidert forslag tas opp i plenum av samtlige medlemmer i Nordisk råd. Først etter en avgjørelse i plenum, vil saken eventuelt bli en rekomendasjon til de nordiske regjeringer.