Russiske skogbranner gir dårligere luft i Norden

13.08.15 | Nyhet
Skog
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Store, tilbakevendende skogbranner i Russland har stor påvirkning på både folkehelsen og økosystemene i de nordiske landene. Også de russiske bøndenes vane med å brenne skog og bråte på åkeren er en viktig kilde til forurenset luft over hele den nordlige halvkloden. Det skriver fire nordiske forskere i en rapport som publiseres av Nordisk ministerråd i dag.

Forskerne oppfordrer politikerne i de nordiske landene til å hjelpe Russland med å begrense store branner. De viktigste tiltakene er å få bøndene til å slutte å brenne bråte og å bygge opp det forebyggende arbeidet mot skogbranner, mener de fire forskerne Per Erik Karlsson, Lars Robert Hole, Hans Tömmervik og Elena Kobets.

Forskerne har i rapporten ”Air pollution in the Nordic countries, From biomass burning in Eastern Europe” analysert konsekvensene av skogbrannen som herjet våren 2006 på et 20 000 kvadratkilometer stort område i Russland.

– Etter den brannen fant man et eksepsjonelt høyt nitrogennedfall til skogene i Jämtland i Nord-Sverige, og høyt innhold av helseskadelige partikler i både Stockholm og Sør-Finland. Med hjelp fra tidligere vitenskapelige rapporter og egne målinger har vi nøstet opp hvordan det henger sammen, sier Per Erik Karlsson, professor ved Göteborg universitet.

På grunn av spesielle værforhold – et sterkt høytrykk over Russland – ble kraftig forurenset luft transportert i nordvestlig retning, fra Skottland til Finland og hele veien til Island og Svalbard.

Høye luftkonsentrasjoner av sot, bakkenær ozon og nitrogen ble målt i Midt- og Nord-Skandinavia og Finland.

Målinger med fjernanalysemetoder har vist at de store russiske skogbrannene fortsetter. 

– Området som brant i 2006, var ikke eksepsjonelt stort sammenlignet med andre branner i senere år. Derimot har senere branner ikke sammenfalt med de samme spesifikke værforholdene, sier Per Erik Karlsson.

For å påvirke luftkvaliteten i de nordiske landene for alvor, må brannene sammenfalle med høytrykksvær over Russland.

Nordisk ministerråd har i flere år støttet samarbeidsprosjekter mellom nordiske og russiske lufteksperter, ettersom luftforurensninger er en stor belastning for Østersjø-regionen. 

Contact information