Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Russiske skovbrande forringer luftkvaliteten i Norden

13.08.15 | Fréttir
Skog
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Omfattende og tilbagevendende skovbrande i Rusland har stor indvirkning på både folkesundheden og økosystemerne i de nordiske lande. Også de russiske bønders vane med at afbrænde skov og afgrøderester på marken er en væsentlig kilde til luftforurening over hele den nordlige halvkugle. Det skriver fire nordiske forskere i en rapport, som publiceres i dag af Nordisk Ministerråd.

Forskerne opfordrer politikerne i de nordiske lande til at hjælpe Rusland med at begrænse disse omfattende brande. De vigtigste tiltag er at få bønderne til at holde op med at brænde deres afgrøderester af og at etablere et forebyggende arbejde mod skovbrande, mener de fire forskere Per Erik Karlsson, Lars Robert Hole, Hans Tömmervik og Elena Kobets.

Forskerne har i rapporten ”Air pollution in the Nordic countries, From biomass burning in Eastern Europe” analyseret følgerne af den skovbrand, som i foråret 2006 hærgede et 20.000 kvadratkilometer stort område i Rusland.

– Efter den brand konstaterede man et exceptionelt kraftigt kvælstofnedfald i skovene i Jämtland i det nordlige Sverige og et højt indhold af sundhedsskadelige partikler i både Stockholm og det sydlige Finland. På baggrund af tidligere videnskabelige rapporter og egne målinger har vi regnet os frem til, hvordan det hænger sammen, siger Per Erik Karlsson, som er professor ved Göteborgs universitet.

På grund af særlige vejrforhold – et kraftigt højtryk over Rusland – blev kraftigt forurenet luft ført i nordvestlig retning fra Skotland til Finland og hele vejen til Island og Svalbard.

Der blev målt høje luftkoncentrationer af sod, troposfærisk ozon og kvælstof i det midterste og nordlige Skandinavien og i Finland.

Målinger med fjernanalysemetoder har påvist, at de omfangsrige russiske skovbrande fortsætter. 

– Det område, der brændte i 2006, var ikke exceptionelt stort sammenlignet med andre skovbrande i de efterfølgende år. Derimod er de senere års brande ikke faldet sammen med tilsvarende vejrforhold, siger Per Erik Karlsson.

Hvis brandene for alvor skal påvirke luftkvaliteten i de nordiske lande, skal de indtræffe samtidig med, at der er et højtryk over Rusland.

Nordisk Ministerråd har i en årrække støttet samarbejdsprojekter mellem nordiske og russiske lufteksperter, eftersom luftforurening udgør en stor belastning for Østersøregionen. 

Contact information