- Ta en telefon!

08.02.17 | Nyhet
Britt Lundberg
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råds president Britt Lundberg har sett seg lei på at de nordiske regjeringer ikke gjør nok for å fjerne grensehinder i Norden. – Det er et mysterium hvordan regjeringene kan hevde at vi skal være den mest integrerte regionen i verden samtidig som vi diskuterer de samme grensehinderne år etter år. Ta en telefon til hverandre, det kan da ikke være så vanskelig?

Hjertesukket fra rådets president ble fremført i Helsingfors under tenketanken Agendas lansering av rapporten ”Nordens tid är nu – förutsättningar och möjligheter med ett nordiskt medborgarskap”.

Rapporten kommer med en rekke forslag til forbedringer for det nordiske samarbeidet. Et sentralt poeng er å gjøre det enklere å studere, arbeide og drive handel på tvers av grensene.

 Det er i vår interesse å gjøre hverdagen enklere for folk som vil leve i et annet nordisk land.

Vil gjøre hverdagen enklere 

Anna-Maja Henriksson (sv) fra Finland mener politikken henger etter den globale utviklingen.

- Rapporten har helt rett i at vi må se på hvordan vi kan utvikle lovsamarbeidet i Norden slik at vi eliminerer hinder for å arbeide, drive handel og leve på tvers av grensene. Det er i vår interesse å gjøre hverdagen enklere for folk som vil leve i et annet nordisk land. De skal kunne skaffe seg strøm, internett, bankkonto og alt annet vi tar for gitt i en moderne hverdag uten de problemene de møter i dag.

Både Henriksson og Britt Lundberg er medlemmer av Midtengruppen i Nordisk råd, som har foreslått et «nordisk medborgerskap» og felles personnummer.

Forslaget fikk mye oppmerksomhet under møtene i Oslo i januar, og Anna-Maja Henriksson innrømmer at hun møtte mye motstand i Utvalget for velferd i Norden som behandler saken.

- Det ser ut til at det vi kan bli enige om først, er et «digitalt nordisk medborgerskap». Her finnes den politiske viljen. Jeg mener imidlertid at «nordisk medborgerskap» har en viktig symbolverdi, og ser frem til videre diskusjoner i Stockholm i april.