Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Skapa åldersvänliga städer i Norden

15.10.18 | Arrangement
Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.

Informasjon

Dates
15 - 16.10.2018
Time
12:00 - 13:00
Location

Radisson Blu Royal Park Hotel
Frosundaviks Alle 15
169 04 Stockholm
Sverige

Type
Konferens

Hur skapar vi dessa åldersvänliga samhällen? Många kommuner i Norden arbetar ambitiöst för att bli en bättre plats att åldras på. Sju nordiska städer har gått med i Världshälsoorganisationens nätverk Age-friendly cities and communities. Några av dessa beskrivs i Nordens välfärdscenters publikation En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga städer i Norden (2018). Städerna i nätverket har åtagit sig att arbeta långsiktigt och inom flera olika områden för att få äldre att själva medverka i utvecklingen. 

En inkluderande samhällsplanering måste utgå från den mänskliga mångfalden och bidra till hållbar utveckling. Ett universellt utformat samhälle är på så sätt en investering. 

Detta är den första stora nordiska konferensen som behandlar åldersvänliga städer. Syftet med konferensen är att bana väg för etableringen av ett starkt nordiskt nätverk som kan arbeta med dessa frågor under de kommande åren. 

Experter, politiker, forskare och representanter för pensionärsorganisationer i de nordiska länderna finns med i programmet för denna konferens. De kommer att ge inspiration och idéer till hur man kan förändra och förbättra. 

Konferensen äger rum i Stockholmsområdet (Solna) den 15-16:e oktober 2018 och riktar sig till politiker, chefer och tjänstemän på nationell och lokal nivå samt till organisationer från de nordiska länderna, Färöarna, Åland och Grönland. 

Konferensen arrangeras av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i nära samarbete med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Följ vår livestream

Kan du inte delta på plats? Då har du möjligheten att se hela konferensen på Nordens välfärdscenters YouTube-kanal:

Sista anmälningstid

21 september 2018 klockan 20:59

Hotellbokning

Arrangörerna har reserverat ett antal hotellrum på konferenshotellet Radisson Royal Park Hotel. Priset för ett singelrum är SEK 1495. I priset ingår frukost samt tillgång till hotellets spa-avdelning. Observera att deltagarna själva står för hotellkostnaden. Betalning sker på hotellet vid utcheckning.

Bokning av rum sker via anmälningsblanketten. 

Hotellrum kan bokas fram till 17:e september 2018 (i mån av tillgänglighet).