Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Utkastet till handlingsplan för det nordiska samarbetet är färdigt

25.08.20 | Nyhet
Mennesker
Photographer
Unsplash
De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019. Enligt den ska Norden bli världens mest hållbara och integrerade region. För att uppnå visionens målsättning ska samarbetets mål och dess tyngdpunkter förtydligas och delvis justeras. Nu föreligger ett utkast till en konkret handlingsplan för arbetet.

Visionen delar upp arbetet inom Nordiska ministerrådet i tre strategiska prioriteringsområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Under hösten 2019 och våren 2020 har alla Nordiska ministerrådets fackministerråd, Nordiska rådet och de nordiska institutionerna bidragit till att prioritera specifika insatser och konkreta satsningar för att förverkliga visionen. 

I högre grad än någonsin tidigare har också civilsamhällets och näringslivets representanter i hela Norden involverats i arbetet. Det är en uttalad målsättning för ministerrådet att samarbetet med civilsamhället skall effektiveras. Resultatet av beredningen är en handlingsplan för Nordiska ministerrådet, som definierar vad det nordiska samarbetet skall uppnå under åren 2021-2024. De nordiska samarbetsministrarna behandlar utkastet till handlingsplan på sitt möte den 10. september, och det ska godkännas av Nordiska rådet i oktober.  Utkastet kan läsas här.