Yrkesutbildning i Norden

Kunskap och insatser för att motverka könsuppdelning

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
I Norden är såväl utbildning som arbetsmarknad starkt könsuppdelad. Könsuppdelningen får konsekvenser för bland annat studie- och arbetsvillkor, löner samt makt- och resursfördelning. Att motverka den ojämna könsfördelningen är ett av de strategiska insatsområdena för det officiella nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet. Nordiska ministerrådets samarbetsorgan Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har genomfört en studie som fokuserar på den könsuppdelade yrkesutbildningen i Norden. Studien ger en kunskapsintroduktion till yrkesutbildning och kön som område, beskriver översiktligt hur yrkesutbildning i Norden är organiserad samt ger exempel på hur man arbetat för att bryta könsuppdelningen och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden. Studien inkluderar även en analysdel där kartläggningens resultat diskuteras med stöd i befintlig kunskap om fältet.
Publikasjonsnummer
2022:503