Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

1991 Nils-Aslak Valkeapää, Det samiska språkområdet: Beaivi, áhčážan

1991 Nils-Aslak Valkeapää, Det samiska språkområdet: Beaivi, áhčážan
Per-Ola Utsi

Om författaren

Nils Aslak Valkeapää var en internationellt verksam samisk kulturpersonlighet. Han växte upp i en renskötarfamilj och utbildade sig till lärare, men hans intresse för att sprida den samiska kulturen tog alltmera överhand. Jojk, dikter, sånger, bildkonst, filmmusik, politiska skrifter, han hade många strängar på sin lyra, eller kanske snarare, många bildtecken på sin trumma. I byn Beahttet på den svensk-finska gränsen låg hans hem. Han berättade att i storstäder kände han sig ofta ensam, men aldrig på sin gård bland vidderna och vindarna, floden och fåglarna.

Om det vinnande verket

Solen, min far är ett epos om det samiska folket. I bild och poesi skildras historien från de tidigast kända hällristningarna fram till dagens Sapmi. Samtidigt kan boken läsas som en inre resa i det samiska kulturmedvetandet, med dess intima förbindelser med naturen och traditionen. Boken andas en berättigad stolthet över det egna uråldriga arvet, men den har på samma gång ambitionen att göra sig förstådd i en modernt urbaniserad omvärld. Det är allmänt omvittnat att Solen, min far har spelat en stor roll som inspirationskälla för många yngre konstnärligt aktiva samer.

Beaivi, áhčážan (Solen, min far)

Publicerad av: Förlaget DAT 

Publikationsår: 1988

Det här är vad bedömningskomittén sade

"Forfattaren har skapt et verk som knytter sammen fortid og nåtid, dokumentasjon og fiksjon i en form som er uprøvd og nyskapende. Boka gir uttrykk for samisk kulturhistorie og viser leserne rikdommene ved det samiske språket. Ordenens doble og flerfoldige innhold inspirerer leseren til refleksjon, gir samene tro og stolthet på vegne av språket og virker grensesprengende på all endimensjonaliserende språkbruk."