Outi Tarkiainen

Outi Tarkiainen
Fotograf
Sigel Eschkol
Nominert for verket “Saivo”

Outi Tarkiainens saksofonkonsert Saivo (2017) er et intenst og funklende lydeventyr med et underfundig avventende uttrykk. Ordet ”saivo” stammer fra eldgammel samisk tro og betyr ”tobunnet sjø”: Under sjøen ligger en annen sjø og en annen verden bebodd av overnaturlige vesener, som en speiling av vår verden. Konserten bygger fulltonende klangbruer mellom sopransaksofonen og orkesteret, og litt etter litt manes det fram en illusjon av en annen virkelighet som ligner verdenen vi kjenner, men på eiendommelig vis også skiller seg fra den. Arbeidet ble bestilt av Tapiola Sinfonietta og er tilegnet saksofonisten Jukka Perko, som i 30 år har vært en av de viktigste ambassadørene for finsk jazzmusikk.

Outi Tarkiainen (f. 1985) er en ung finsk komponist som er på vei fram i verden. Hun har skrevet musikk til og dirigert jazzorkestre og fokuserer i dag på å skrive musikk for symfoniorkestre, ensembler og kammerorkestre. Tarkiainen er født i Rovaniemi i Finsk Lappland, der hun konstant henter inspirasjon. Hun har studert komposisjon på Sibelius-Akademin i Helsingfors, Guildhall School i London og på University of Miami. Hun har vært residerende komponist på Festival de Musique Classique d’Uzerche i Frankrike og er kunstnerisk leder for Silence Festival i Lappland.