Prisvinner 2007

Borgmästare Finn Aaberg och miljökonsulent Anita Monnerup
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Albertslunds kommun i Danmark får Nordiska rådets Natur - och Miljöpris för år 2007 på 350 000 danska kronor. Temat för årets pris har varit den miljömässigt hållbara staden.

Bedömningskommitténs motivering:

Albertslund får priset för att uthålligt ha förankrat miljöarbetet bland medborgare och företag. Kommunen har nästan lyckats halvera utsläppen av koldioxid , bland annat genom att göra hembesök hos kommuninvånare som är storförbrukare av energi.

Man utbildar också invandrarkvinnor till att lära andra att sänka sin energiförbrukning. Olika stadsdelar får "gröna räkenskaper" och tävlar med varandra om att minska förbrukningen.

På så sätt tjänar Albertslund som en förebild för andra kommuner i Norden. Skulle alla nordiska kommuner följa Albertslunds exempel skulle Norden bli en föregångsregion i den internationella klimatkampen.

Albertslund är en förstad till Köpen-hamn med cirka 30 000 invånare. Området växte fram på sextiotalet och har en stor andel invandrare.

Redan 1992 upprättade kommunen så kallade gröna räkenskaper där man mäter vatten- och energiförbrukning. Den första Agenda-21-planen utarbetades 1995 .

Redan 1998 upställde kommunen ett mål för att minska utsläppen av koldioxid: femtio procent till år 2010 och åttio procent till år 2050 jämfört med 1986 års nivå.

Hittills har man lyckats sänka utsläppen av koldioxid med 46 procent, svaveldioxid med 93 procent och kväveoxider med 82 procent.

Kommunens alla förvaltningar och institutioner går före med egna miljömål. Nu är Albertslund igång med att utarbeta en ny och ännu mer ambitiös energiplan som ska tas i bruk nästa år.