Prisvinner 2010

Lasse Thoresen
Fotograf
Laila Meyrick
Komponisten og professor i komposisjon Lasse Thoresen får Nordisk råds store musikkpris 2010 for verket Opus 42.

Juryen begrunner tildelingen slik:

Opus 42 er et unikt verk, som representerer en fornyelse ikke bare av den nordiske vokalmusikken, men av vokalbasert partiturmusikk overhode. I Opus 42 finner vi en slående vakker musikk som viser fellestrekkene mellom den helt gamle, og den helt nye musikken – på samme tid som vi ser likheten mellom vår egen, skandinaviske folkemusikk og den vi for eksempel finner i Midt-Østen eller India.

Den måte Lasse Thoresen her ikke bare bruker folkemusikk som krydder i kunstmusikken, men tvert i mot har funnet måter å integrere dens finstilte mikrotonalitet, overtonespekter, harmonikk og puls med vår egen tids modernistiske prosjekt, er banebrytende.

Opus 42 består av fire vokalverk: Solbøn, Likfærdssælmin, Himmelske Fader og Tvetrall. Det første verket ble bestilt av Festspillene i Bergen, de tre siste av OSA-festivalen; en folkemusikkfestival i Norge. Det unike ved Lasse Thoresens musikk ligger dermed også i at den ikke bare fornyer og vitaliserer kunstmusikken, men har tilsvarende effekt innen folkemusikken.

Temaet for Nordisk råds musikkpris er ”et aktuelt musikkstykke hvor alle utøverne bærer sin egen stemme”. Hele 13 verk konkurrerer i år om den prestisjefylte store nordiske musikkprisen.

Lasse Thoresen får overrakt prisen, som er på 350 000 DKK, under Nordisk råds sesjon i Reykjavik i begynnelsen av november.