Thomas Agerfeldt Olesen

Thomas Agerfeldt Olesen
Photographer
Fransesca Anette Mortensen
Nominert for verket “Weihnachtsoratorium”

Thomas Agerfeldt Olesens Weihnachtsoratorium er, som tittelen antyder, en konstant dialog med Bachs berømte verk. Som hos Bach finnes det kor, resitativer og koraler og til og med en slags ”evangelist”, en tenorhovedrolle. Dialogen med Bach svinger fra å være beundrende til å være vrengende og satirisk. Men til det siste bevares en eiendommelig julesødme som antyder noe om hvordan det er å lytte til Bach i vår tid, og noe om hvordan vi kanskje kan lytte til 300 år gammel musikk med nåtidige ører.

Det er en elegant og kjærlig dialog som kommenterer frekt, men likevel fastholder en dyp respekt. De eldgamle koralmelodiene utsettes for voldsomme syrebad, men de beholder likevel sin integritet. Innimellom fristes man til å overveie om det hele kanskje er en parodi på den ”moderne musikkens” forslitte klisjeer, for det forekommer også mange av dem, men det hele er holdt i balanse med en fin beherskelse av midlene og en frapperende lyrisk åre som gjennomstrømmer hele verket. Barokkens rytmiske energi glir utvungent inn i minimalistiske spor, og koraler skrider ut i fascistiske rop og hyl, og likevel holder vi oss pent innenfor det vi alle ville oppfatte som ”et juleoratorium”. En delikat balanse er truffet presist.

Det er ganske overlegent gjort, og verket snur sine mange ansikter rundt i alle verdenshjørner uten at Bach på noen måte tapes av syne!