Sveriges formannskap 2018

Et inkluderende, bærekraftig, innovativt, trygt og åpent Norden er utgangspunktet når Sverige overtar formannskapsposten i Nordisk ministerråd i 2018. Digitalisering løper som en rød tråd gjennom Sveriges formannskapsprogram.

Content