Norden skal bli best i verden på 5G, sier statsministrene

23.05.18 | Nyhet
Statsministrarna förevisas framtidens 5G-teknik
Fotograf
Mary Gestrin
Norden skal være i verdenstoppen når femte generasjons trådløse nettverk (5G) utvikles og implementeres, sier de nordiske statsministrene i en deklarasjon etter møtet i Örnsköldsvik onsdag. Nordisk ministerråd fikk i oppdrag å koordinere arbeidet med en felles plan for å oppnå dette målet.

Ambisjonsnivået for det effektiviserte samarbeidet er høyt, og statsministrene forplikter seg til å skape de nødvendige politiske og samfunnsmessige forutsetningene for en parallell implementering av 5G i hele Norden.

Man regner med at 5G kan skape nye løsninger og muligheter blant annet i transport-, velferds-, miljø, landbruks- og energisektorene. Næringslivet og industrien har også mye å vinne på effektiv bruk av 5G, blant annet gjennom økt automatisering, fjernstyring og robotisering.

– 5G kommer til å revolusjonere vårt dagligliv, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven, som var vert for statsministrenes møte.

Ministrene understreker enstemmig både hvor viktig det er å handle raskt og bredt, og betydningen av samarbeid.
– Det nordiske samarbeidet er helt avgjørende for at vi skal nå våre mål når det gjelder utvikling og implementering av 5G, sier Islands Katrín Jakobsdóttir, som også understreket spesielt de potensielle positive klimaeffektene av den nye teknologien. 

Statsministrene har tidligere sagt at de vil at Norden skal være verdens mest integrerte region, og satsingen på 5G er et naturlig ledd i disse bestrebelsene.

Prosjektet blir et samarbeid mellom Nordisk ministerråd for digitalisering og de nasjonale regjeringene og digitaliseringsmyndighetene samt næringslivets representanter.