Policy Brief: Clean Nordic Oceans – et nettverk for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske

Informasjon

Publish date
Abstract
Clean Nordic Oceans ble etablert som nettverk for å kunne utveksle kunnskaps og erfaringer for metoder og tiltak som kan redusere faren for spøkelsesfiske, havforsøpling og øke mottak og gjenvinning fra yrkesfiske og fritidsfiske. Alle nordiske land har deltatt i nettverket.Gjennom bruk av egen nettside (www.cnogear.org), workshops, seminar, konferanse, filmer og sosiale medier har dette prosjektet bidratt til å knytte kontakter både innenfor og utenfor Norden som kan bidra til å redusere utfordringene med marin forsøpling fra fiske.Det er gjort en rekke viktige funn og rapporten peker blant annet på at alle de nordiske landene har for lav fokus blant fiskerne på «bevissthet og holdninger» til hvordan det kan bidras til et renere hav. I rapporten foreslås det rekke mulige tiltak. Noen av tiltakene vil kunne passe for alle land, men generelt er det ikke noen «one size fit all».
Publication number
2020:020