Policy brief: Nordic coastal cleanup

Forebygging av marin forsøpling i Norden gjennom holdningsskapende arbeid og kunnskapsbaserte beslutninger

Informasjon

Publish date
Abstract
Denne rapporten er basert på arbeidet med Nordic Coastal Cleanupprosjektet i 2017 og 2018. Nordic Coastal Cleanup er et samarbeidsprosjekt mellom åtte nordiske partnere som sammen har som mål å bidra til arbeidet mot marin forsøpling i Norden: CSR Greenland, Hold Danmark Rent, Hold Norge Rent, Håll Sverige Rent, Landvernd, Pidä Saaristo Siistinä ry, Ringras og Ålands Natur & Miljö. Rapporten beskriver frivillig opprydding som verktøy for å bekjempe marin forsøpling og presenterer resultatene fra arbeidet med nordiske referansestrender. På bakgrunn av prosjektdeltakernes erfaringer og kunnskapen som er opparbeidet gjennom prosjektet, presenteres en rekke anbefalinger for Nordens videre arbeid mot marin forsøpling.
Publication number
2020:003