Samarbejdsprogram 2021-2024 Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Informasjon

Publish date
Abstract
Dette samarbeidsprogrammet beskriver de viktigste prioriteringene i 2021–2024 for Ministerrådet for fiskeri og akvakultur, jordbruk, næringsmidler og skogbruk. Programmet fokuserer på bærekraftig bioøkonomi og verdiskaping, bærekraftige og helsefremmende matvaresystemer i Norden og med tilhørende innsatser som alle støtter opp om visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. På samme tid bidrar det nordiske samarbeidet til å kunne løse mange av de viktigste globale utfordringene som verdens land er enige om å prioritere gjennom FNs 17 bærekraftsmål. 
Publication number
2021:701