Program for likestilling

Norges formannskap 2017 i Nordisk Ministerråd

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
I 2017 er det Norges tur til å lede det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet. I over 40 år har vi arbeidet med likestillingsutfordringer i felleskap. Likestilling mellom kvinner og menn er et kjennetegn ved de nordiske landene, og det er en viktig forutsetning for gode liv for den enkelte og for bærekraftige velferdsstater.Likestillingsministrene har vedtatt samarbeidsprogrammet Tilsammans för jämställdhet – ett starkare Norden 2015-2018, som også rammer inn sektorprogrammet under Norges formannskap. Norge har fire hovedprioriteringer på likestillingsområdet i formannskapsåret 2017, arbeid mot vold, arbeidet mot hatefulle ytringer, likestilling i arbeidslivet og menn og likestilling.Norges hovedprogram for 2017 setter Norden på dagsorden, både lokalt, regionalt og globalt. Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden er pilarer for Norges hovedprogram hvor bærekraft og et styrket samarbeid lokalt, regionalt og globalt peker framover. Bærekraft forutsetter at jenter og gutter, menn og kvinner gis like muligheter til å delta.  I 2017 bidrar likestillingsområdet med kunnskap, eksempler og samarbeid som bringer oss framover og styrker både enkeltmennesket og samfunnet. Hele programmet kan du lese her.
Publikasjonsnummer
2017:716