13.11.18 | Nyhet

Økt samarbeid styrker nordiske oppstartsbedrifter

Det finnes store uutnyttede ressurser i samarbeidet om finansiering av oppstarts- og vekstbedrifter i Norden. Regionen vår kan bli verdensledende på området hvis vi ivaretar mulighetene det nordiske samarbeidet gir oss. Dette er blant konklusjonene i en ny rapport som Idar Kreutzer, adm...

08.11.18 | Nyhet

Nordisk designkonkurranse: Her er vinnerne

Fem vinnere av den nordiske konkurransen om design av bærekraftige stoler er utpekt. Deltakerne vil få en framtredende plassering i den nordiske paviljongen ved FNs klimamøte (COP24) for å oppmuntre til bærekraftig designtenkning i klimadebatten.