Gymnasie- och yrkesutbildningar i Grönland

Unge i Norden - Grønland
Fotograf
Mats Bjerde
Här får du en översikt av de gymnasie- och yrkesutbildningar som du kan läsa i Grönland.

De så kallade ungdomsutbildningarna (ungdomsuddannelser) omfattar gymnasie- och yrkesutbildningar efter avslutad grundskola. En gymnasie- eller yrkesutbildning kan vara studieförberedande (GUX) eller en praktisk utbildning inriktad på ett visst yrke (EUD).

De nordiska länderna har avtalat om att erkänna varandras studentexamina. En utbildningssökande, som är behörig till högre utbildning i det nordiska land, där han/hon er bosatt, är också behörig till högre utbildning i de andra nordiska länderna. De nordiska länderna har också kommit överens om att ge varandras elever tillgång till sina allmänna och yrkesinriktade gymnasieutbildningar på samma villkor som till sina egna medborgare.

Gymnasieutbildning – GUX

I Grönland kan du ta en studentexamen på GUX efter två, tre eller fyra år. GUX är en teoretisk gymnasieutbildning som förbereder dig för högre utbildning. Med en grönländsk GUX kan du söka till högre utbildning i Grönland, i Danmark, i Norden och i andra länder.

På GUX läser eleverna först en grundperiod på ett halvår, som är lika för alla gymnasieelever i landet. Därefter följer en studieinriktningsperiod på 2,5 år. Det finns nio olika studieinriktningar, som kan variera från gymnasium till gymnasium.

Förutom att vara studieförberedande är GUX allmänbildande och har därmed som mål att vara identitetsformande och skapa reflektion bland unga över egna och andras kulturella värderingar.

Det finns fyra gymnasier i Grönland som tillsammans har cirka 1 300 elever.

 • Aasiaat
 • Nuuk
 • Qaqortoq
 • Sisimiut

Gymnasiet i Aasiaat erbjuder därtill en tvåårig GUX för vuxna som har fyllt 23 år. Dessutom har gymnasiet i Sisimiut en ettårig gymnasial kompletteringskurs (GSK), där du kan förbättra dina betyg från en avslutad gymnasieutbildning eller komplettera till en högre nivå om du behöver uppfylla särskilda antagningskrav till högre utbildning.

Gymnasieutbildning online – eGUX

Det finns en onlineutbildning på eGUX Sisimiut som leder till studentexamen på två år. Här kan eleverna ta en hel tvåårig studentexamen. Man kan välja mellan två studieinriktningar, och ämnena kan också läsas som fristående kurser (eGENK).

Dessutom erbjuder gymnasiet i Sisimiut en ettårig gymnasial kompletteringskurs online (eGSK) som motsvarar GSK.

Yrkesutbildning – EUD

En yrkesutbildning är inriktad på ett visst yrke som eleven efter avslutad utbildning kan utföra utan ytterligare utbildning. Längden på en grönländsk yrkesutbildning varierar, men den är normalt mellan ett och fem år.

Utbildningen innehåller både skolgång och praktikperiod. Några av yrkesutbildningarna kan läsas helt och hållet i Grönland, medan andra har skolperioder i Danmark.

Det finns en mängd olika utbildningar under de övergripande åtta studieinriktningarna:

 • näring och livsmedel
 • fiske och sjöfart
 • hantverk och mekanik
 • kontor och handel
 • konst och kultur
 • pedagogik och hälsa
 • transport and teknologi
 • turism och jordbruk.

För att börja på en utbildning måste man vara antagen till en branschskola och ha hittat en praktikplats. 

Det finns ett flertal läroanstalter i Grönland som erbjuder yrkesutbildningar:

Kreativa yrkesutbildningar

Konstskolan i Nuuk erbjuder ettåriga konstkurser för unga som vill bli konstnärer. Utbildningen är inte kompetensgivande, utan ska ses som en förberedelse för att söka till danska eller utländska konstskolor eller konstakademier.

Grönlands nationalteater erbjuder en tvåårig skådespelarutbildning för sökande över 18 år som klarar ett antagningsprov. Skolan har antagning vartannat år.

Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik i Sisimiut erbjuder en tvåårig grundutbildning i att sy grönländska folkdräkter. Efter grundutbildningen kan man gå en specialkurs på ett halvår. Skolan har antagning vartannat år.

Grönländskt studiestöd

För att få grönländskt studiestöd måste du vara

 • dansk medborgare
 • bosatt i Grönland
 • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta i Grönland och studerar aktivt.

Om du inte uppfyller kraven men kan visa att du har särskild anknytning till Grönland kan du ansöka om dispens.

Om du inte kan få grönländskt studiestöd kan du i regel få studiestöd från ditt hemland.

Studentbostäder och studentkorridorer i Grönland

I de grönländska studieorterna finns det studentkorridorer (kollegier) som administreras av de enskilda läroanstalterna.

I Nuuk administreras de flesta studentkorridorer av Kollegieadministrationens Fælleskontor (KAF).

Efter att du har blivit antagen till en grönländsk utbildning kan du via studieadministrationen på din läroanstalt få hjälp i sökandet efter rum i en studentkorridor.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.