Tidigare program 2006-2014

Nordiska ministerrådet har sedan 2005 sponsrat ett antal aktiviteter inom ramen för Ny nordisk mat, som utforskar potentialen hos detta nya kök. De gemensamma nordiska aktiviteterna inom Ny nordisk mat har genomförts inom ramen för de två programmen Ny nordisk mat I och Ny nordisk mat II. De har omfattat en mängd olika områden, engagerat tusentals människor och varit banbrytande för det kulinariska avantgardet.

Ny nordisk mat 1 - 2007 till 2010

Det första programmet Ny nordisk mat inom Nordiska ministerrådet startade 2007. Det var en uppföljning på de nordiska kockarnas Köksmanifest från 2004 och den påföljande Århusdeklarationen från Nordiska ministerrådet 2005.

Programmet hade en budget på 23 miljoner danska kronor och var uppdelat i aktiviteter under NMR-institutionen Nordic Innovation och aktiviteter inom styrgruppen för Ny nordisk mat.

En redovisning av programmet och en översikt över projekt initierade av styrgruppen finns här:

Ny nordisk mat 2 - 2010 till 2104

Ny nordisk mat 2 var ett kommunikationsprogram inom Nordiska ministerrådet (2010-2014). Programmets initiativ handlade om att föra den nordiska köksideologin in i hem och institutioner, sporra till innovativ produktutveckling och närproduktion, och ta fram pilotprojekt som visar hur mat kan användas inom nordisk representation och branding. 

Ny nordisk mat 2 fokuserade på att stärka barnens matkultur och att förbättra offentliga och institutionella måltidsupplevelser. Det hade som mål att förstärka den nordiska gastronomins ställning som en kreativ industri och förenade krafter med andra kreativa industrier för att ta fram inspirerande måltidskoncept som främjar Norden och dess gastronomi.

Läs mer om flera av dessa aktiviteter:

Nordisk matdiplomati

Nordisk matdiplomati är ett verktyg för värdekommunikation med hjälp av mat och matdesign. Den används för att förstärka kulturella uttryck och budskap i planeringsprocessen för politiska möten, officiella middagar, exportkampanjer, konserter, konstutställningar, föreläsningar och andra kulturella evenemang.

Läs mer om Nordisk matdiplomati, inklusive recept, konceptutveckling och information om storytellingmetoder.