Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Om Arbejdsgruppen for Fornybar Energi

Vindmølle
Ljósmyndari
Nikolaj Bock
Arbejdsgruppen for Fornybar Energi har til opgave at hjælpe og støtte de nordiske landes arbejde på området fornybar energi ved at udveksle informationer og igangsætte samarbejdsprojekter landene imellem.

Gruppen skal endvidere markedsføre de nordiske landes teknologi og viden om fornybar til nabolande, til EU og globalt.

I alle nordiske lande sker i disse år en betydelig indsats for at udvikle og øge anvendelsen af fornybar energi. Hensigten er blandt andet at mindske afhængigheden af fossile brændsler og at reducere emissionerne af klimagasser.