Norunn Tveiten Benestad (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
415
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Dagsetning

Bare helt kort: Håndteringen av flyktningsituasjonen og asyl- og integrasjonsspørsmålene er politikkområder som utfordrer hele Norden. Vi har valgt noe ulike løsninger i de forskjellige landene våre for håndtering av dette. Vi har gjort oss ulike erfaringer, og skolesystemene våre er også noe forskjellige. Men selv om hvert enkelt land er ansvarlig for sin egen politikk på disse områdene, ser vi også at asyl- og flyktningspørsmål og integrasjonsspørsmål er viktige å samarbeide om. Vi ser at med det volumet vi har fått på disse utfordringene nå, utfordres skolesystemene våre både med tanke på kapasitet, lærekrefter og måten vi organiserer arbeidet på for å ivareta de forpliktelsene vi har for barn og unges rett til opplæring mens de er i asyl. Derfor tror vi at en felles møteplass der vi kan lære av hverandre, og der også de som står midt i praksisfeltet, kan delta, er et nødvendig og godt tiltak nå. Så den konservative gruppen er forberedt på å støtte dette forslaget.