Annette Lind (Svar på replik)

Upplýsingar

Gerð
Svar við athugasemd
Ræðunúmer
418
Notandi
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Dagsetning

Hvis jeg forstår det rigtigt, er det ordlyden i forhold til det. Jeg tror på, at det er vigtigt, at man får lavet en god integration, både af asylbørnene, men også af de børn, som har fået opholdstilladelse. De skal jo have en undervisning, uanset om de er her i ganske kort tid, eller om de skal være her lidt længere.