Bertel Haarder (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
70
Notandi
Speaker role
Mittengruppen
Dagsetning

Jeg synes, at der skal lyde en hilsen fra Midtengruppen til ordføreren i anledning af dette forslag. Det ligger jo i forlængelse af Stoltenbergrapporten, og der er efter vores mening meget i Stoltenbergrapporten, som fortsat savner at blive gennemført. Og vi har lige modtaget en undersøgelse i dag, som viser, at blandt de områder, som nordboerne synes er allervigtigst at samarbejde mere om, kommer forsvarsområdet i bred forstand ind som nummer et. Så det understreger vigtigheden af det forslag, som her er fremsat.