Norunn Tveiten Benestad (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
171
Speaker role
Udvalget for Kundskab og Kulturs talsperson
Date

På vegne av utvalget for kunnskap og kultur vil jeg takke ministrene ved statsråd Asheim for en god, åpen og framtidsrettet redegjørelse om det nordiske forskningssamarbeidet.

Det framkommer av redegjørelsen at NordForsk er det viktigste verktøyet vi har for det nordiske forsvarssamarbeidet. Hvordan NordForsk fungerer og hvordan vi fra politisk hold kan legge føringer for det arbeidet NordForsk gjør, blir derfor viktig.

Utvalget mener at NordForsk er et godt redskap for å styrke det nordiske samarbeidet om forskning og forskningens infrastruktur. Vi ønsker en styrket dialog mellom NordForsk og de nordiske politikerne om framtidige forskningsmessige prioriteringer.

I den forskningspolitiske redegjørelsen kommer det fram at den nordiske embetsmannskomiteen for utdanning og forskning har besluttet å fase ut den nordiske finansieringen av de fire nordiske institusjonene Nordisk institutt for teoretisk fysikk, Nordisk institutt for sjørett, Nordisk institutt for Asiastudier og Nordisk vulkanologisk institutt. Grunnen til denne beslutningen er at man ønsker å frigjøre mer av de nordiske midlene som går til forskning og som i dag er bundet opp til disse institusjonene. Midlene vil overføres til NordForsk.

Utvalget vårt forstår og er enig i at det kan være nødvendig å foreta endringer i finansieringen i det nordiske forskningssamarbeidet. Men i en slik prosess er det viktig at det tas hensyn til personalet og etablerte forskningsmiljøer ved de berørte institusjonene. Utvalget oppfatter redegjørelsen som et stort ønske om å utvikle og forsterke det nordiske samarbeidet på forskningsfeltet. Dette støtter vi helhjertet opp om, og vi ønsker velkommen en videre dialog med ministersiden om hvordan dette kan skje.