360. Simon Elo (Svar på replik)

Upplýsingar

Speech type
Svar við athugasemd
Speech number
360
Person
Speaker role
Udenfor partigruppe
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Kiitän edustaja Feldt-Rantaa hänen sinänsä rakentavasta puheenvuorosta, mutta toistan sen, että tässäkään puheenvuorossa en kuullut erityistä syytä, miksi tämä kysymys pitäisi siirtää myöhempään. Tässä nähdäkseni ovat eri ryhmien ja edustajien kannat sinänsä tulleet selviksi jo aikaisemmin.

Mitä tulee sitten siihen, että olin työmatkalla, niin se pitää paikkansa. Olin tutustumassa Suomen tekemään kehitysyhteistyöhön ulkoministeriön matkalla Mosambikissa Kuitenkaan ei tarvitse lähteä edes Mosambikiin asti, jotta näkee, että tässä tilanteessa on jotakin pielessä. Siksi tämän esityksen tein, kun tänne sopivasti ehdin, mikä edustajan toimivaltaan kuuluu.

Skandinavisk oversættelse

Ärade ordförande! Jag tackar ledamot Feldt-Ranta för hennes i och för sig konstruktiva anförande, men jag upprepar att jag inte heller i det anförandet hörde någon specifik orsak till att denna fråga borde skjutas upp. Enligt min uppfattning står de olika gruppernas och ledamöternas åsikter klara sedan tidigare. Det stämmer att jag var på en tjänsteresa. Jag var på en resa i Moçambique i utrikesministeriets regi för att bekanta mig med Finlands utvecklingssamarbete. Man behöver ändå inte resa ända till Moçambique för att se att något är fel med den här situationen. Eftersom jag hann hit i tid gjorde jag detta förslag, vilket hör till ledamotens rättigheter.