3. Michael Tetzschner (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
3
Speaker role
Præsident
Dagsetning

Vi skal nå konstituere møtet. Det første konstitueringspunktet er å fastsette deltakerlisten. Vi må jo være enige om hvem som er her, og hva de skal gjøre. Derfor ble det fra presidiet distribuert et forslag til deltakerliste, som er tilgjengelig og delt ut i salen. Presidenten spør om dette forslaget kan godkjennes. Svaret er ja. Deltakerlisten er godkjent. 

Så er det godkjenning av dagsordenen. Vi går nå til godkjenning av dagsordenen. Presidiets forslag til dagsorden er delt ut i salen. Er det noen som har bemerkninger eller ønsker å ta ordet? Det ser det ikke ut til å være. Da er spørsmålet om dagsordenen kan godkjennes. Svaret på det ser ut til å være ja. Dagsordenen er godkjent. 

Det neste konstitueringspunktet er regler for hvordan vi skal gjennomføre den 70. sesjonen av Nordisk råd. Presidiets forslag til regler for gjennomføring av sesjonen, Dokument 2b, er delt ut i salen og skal være tilgjengelig. Da skal jeg bare trekke ut noen høydepunkter. Minstrer og talspersoner skal holde sine innlegg fra talerstolen, mens replikker/korte merknader tas fra plassene. Dersom debatten overskrider den tidsrammen som er avsatt, foreslås det at presidenten kan avslutte debatten, selv om det gjenstår flere talere på talerlisten. Dette er hovedtrekkene. Hvis det er kommentarer til dette eller andre sider ved det foreslåtte forslag, får man ta ordet nå. Ingen har forlangt ordet. Betyr det at plenarforsamlingen kan godkjenne forslaget? Svaret på det er ja. Reglene for gjennomføring av sesjonen er godkjent.

Avslutningsvis vil jeg minne om at vi sterkt henstiller til at alle mobiltelefoner skal være lydløse. Så har vi den vanen i vår nasjonalforsamling at vi ikke bringer med oss mat og drikke inn i stortingssalen. Det var det siste av de formanende ord i forbindelse med spillereglene. 

Vi er nå kommet til punkt 2, og det er et spennende punkt. Vi har en internasjonal gjestetaler. Vi er så heldige å ha fått Storbritannias statsminister, Theresa May, til å adressere og hilse Nordisk råd.

Honuorable Prime Minister, Mrs. Theresa May, Excellencies, dear friends, the United Kingdom is one of our closest allies and one of our most important trading partners. Our cultural and economic ties are closer than ever. British music, film, literature and TV production are all part of our daily lives in the Nordic region. The Nordic countries and the UK are societies based on democratic rule, freedom of speech and fundamental human rights. These values cannot be taken for granted. We must continue to combat extremism, anti-democratic attitudes and discrimination. In an unstable and unpredictable world it is important to cherish and maintain close relationships with good allies and reliable partners.

Let me be clear: Despite leaving the EU, the United Kingdom is not leaving Europe. The UK will remain a true friend and a close ally of all the Nordic countries. We are so delighted and honoured that Prime Minister Theresa May has accepted our invitation to address the Nordic council. We look forward to hearing your address. Dear Theresa May, the floor is yours.