5. Britt Lundberg (Spørgsmål)

Upplýsingar

Speech type
Fyrirspurn
Speech number
5
Speaker role
Mittengruppens talsperson
Date

Madame Prime Minister, 

On behalf of the Centre Group, I wish you a warm welcome to the session of the Nordic Council in Olso. Thank you for your very important speech! We place great value on this opportunity for dialogue. Today, there are plenty of opportunities for British people, and for Nordic people, to work and study in the Nordic region, and in Britain, and vice versa. How does the Prime Minister foresee the continued freedom of movement of workers and students between the Nordic region and the UK? What plans does the Prime Minister have to safeguard the mutual recognition of degrees and professional qualifications in our countries?

Skandinavisk oversættelse:

Fru premiärminister, 

På mittengruppens vägnar önskar jag er varmt välkommen till Nordiska rådets session i Oslo. Tack för ert mycket viktiga tal! Vi sätter stort värde på denna möjlighet till dialog. I dag finns det många möjligheter för britter och nordbor att studera i Norden och Storbritannien och vice versa. Hur ser premiärministern på den fortsatta fria rörligheten för arbetstagare och studerande mellan Norden och Storbritannien? Hurdana planer har premiärministern för att trygga det ömsesidiga erkännandet av examina och yrkeskvalifikationer i våra länder?