139. (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
139
External speaker
Eirik Sivertsen
Speaker role
Chair of the Standing Committee, Arktisk parlamentarisk forsamling
Date

Tusen takk for muiligheten til å hilsen fra det arktiske parlamentarikersamarbeidet. Vi pleier god kontakt med Nordisk råd, og vi setter stor pris på Nordisk råds og Nordisk ministerråds gode initiativ som har bidratt til forståelsen og kunnskapen om utviklingen i Arktis.

De arktiske delene av de nordiske landene er hjem for mange mennesker. Det er mennesker som alle andre mennesker, som vil og har rett til å følge sine drømmer og sine ambisjoner og ha muligheten til å leve gode liv. Det er selvfølgelig, på samme måte som for Nordisk råd, det som står høyest på dagsordenen til de arktiske parlamentarikerne.

Denne måneden la FNs klimapanel fram en spesialrapport om klimaendringene. Rapporten slår fast at oppvarmingen i Arktis vil være mellom to og tre ganger større enn det globale gjennomsnittet. Våre nordlige områder vil endre seg dramatisk i de nærmeste årene, og - kjære kollegaer - de endringene er ikke noe som kommer en gang i framtiden. Vi kan allerede observere dem. Sjøisen har mindre utbredelse enn før, og den er tynnere enn før. Nord for Grønland sprekker is som før var solid, opp i små biter. På Svalbard går det nå skred på steder der det aldri gikk skred før, med risiko for menneskeliv. Permafrosten tiner og ødelegger infrastruktur. I Alaska flytter man nå hele landsbyer fordi erosjonen bokstavelig talt skyller sjøene ut i havet. Grunnlaget for tradisjonelle måter å leve på endres, slik at inuitter, samer og andre urfolk trues.

I nord må vi tilpasse oss klimaendringene, og vi må skape robuste samfunn, men vi må også hindre ytterligere klimaendringer. Det er en felles global utfordring. Det er ikke de vel fire millioner menneskene som bor og lever i Arktis som har skapt klimaendringene, det er summen av aktiviteten til sju milliarder mennesker på hele kloden. Da må vi også løse det sammen, i fellesskap, for hele kloden. Løsningen er ikke bare å hindre all økonomisk aktivitet i Arktis.

Tusen takk, og gratulerer med den 70. sesjonen! Jeg ser fram til et videre samarbeid, og lykke til med deres viktige arbeid.