152. Ingalill Olsen (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
152
Speaker role
Udvalget for et Holdbart Nordens talsperson
Date

Takk til Sveriges miljøminister, Karolina Skog, for en fin presentasjon av samarbeidsprogrammet. Utvalget for et holdbart Norden vil berømme ministrene for å ha utarbeidet et program som både er ambisiøst og inneholder viktige arbeidsområder hvor Norden står sterkt og har mulighet til å stå enda sterkere i framtiden. Samarbeidsprogrammet er et viktig instrument som både målrettet og systematisk skal sikre at vi kommer i mål på miljø- og klimaområdet fram mot 2024.

Fra utvalgets side har vi noen supplerende forslag, som etter vår mening vil gjøre et godt program enda bedre.

La meg først og fremst starte med å si at vi finner det viktig i utvalget at vi legger stor og større vekt på arbeidet med kjemikalier. Svanemerket er et godt instrument til å fremme en giftfri hverdag. Norden kan også med fordel samordne arbeidet med erstatning for farlige kjemikalier. 

Det andre feltet vi ønsker å løfte, er sirkulær økonomi. Vi kan med fordel samarbeide om å utvikle den sirkulære økonomien ytterligere, og vi foreslår at ministrene oppretter et forum for en giftfri og sirkulær økonomi for plast, som er foreslått i Tine Sundtofts rapport.

Det neste området som vi vil styrke, er å redusere matspill. Vi foreslår at det innarbeides i programmet, og at det formuleres konkrete målsettinger om å redusere matspill i Norden.

Når det kommer til klima og luft, ser vi gjerne at det tverrsektorielle element innenfor jordbruk-, transport- og energisektoren i langt høyere grad skal styrkes. Her kan man innhente representanter fra disse sektorene i relevante arbeidsgrupper. Vi kan videre minske klimabelastningen fra byggesektoren, bl.a. med å få bedre design av boliger og avfallshåndtering i byggebransjen.

Til slutt: Vi mener at det er et stort potensial i å få et tettere samarbeid mellom de tre nordiske finansielle institusjoner, og utvikling av en felles grønn nordisk bank vil kunne bidra ytterligere til grønn omstilling i Norden og i utviklingslandene.