153. Ketil Kjenseth (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
153
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Takk for orienteringen om den nye strategien. At vi skal bruke mye ressurser de neste seks årene, er viktig. At vi er så samlet om den strategien, er også veldig bra. Men hvis vi tenker tilbake på hva vi har gjort på plast i hav, så er det en innsats vi kanskje startet å samordne for bare seks år siden, så hva som skjer underveis, er det også viktig å ha en fleksibilitet for, med de klimaendringene og miljøendringene vi opplever i dag. Så det er også en del av det å ha en sånn strategi.

Fra Mittengruppen sin side vil vi peke på noen konkretiseringer som vi håper vi kan ha dialog om framover. Det gjelder byggeplasser og bygg- og anlegg, at vi klarer å tenke livssyklus om dem og reduserer utslippene fra byggeplasser. Det er store muligheter med ny teknologi. Så vil vi fortsette å styrke innsatsen mot plastavfall. Det er viktig for alle de nordiske landene, med så mye vann og hav som vi har. Et konkret punkt vi savner, er forbud mot tungolje i arktiske områder, at vi setter fart på det. Til slutt, som Ingalill Olsen fra utvalget var også innom, grønne finanser i den grønne omstillingen, og at vi med en nordisk grønn bank kan ta en lederrolle også på grønne finanser i verden.